0992 868 2781

دوره اول – زمستان 98

اولین دوره از رویدادهای آموزشی دی‌آرک در تاریخ 1 و 2 اسفندماه 1398 در مجموعه انقلاب شهر تهران برگزار شد. در این دوره، مباحث متنوعی در حوزه «طراحی داخلی» از قبیل نور و محیط، سبک شناسی، شخصیت شناسی و ارتباط آن با طراحی داخلی، اثر گذاری بر روی مشتریان و دو کارگاه چوب و گل و گیاه تدریس شد.