0992 868 2781

هم‌اندیشی اول – مرداد 99

اولین هم‌اندیشی دی‌آرک با موضوع “معماری ایرانی‌” با حضور استاد امیرهوشنگ اردلان، استاد محمد حسن مهدیان و استاد کیوان ساکت در تاریخ ۳ مرداد ۱۳۹۹ و در مجتمع تجاری شمیران‌سنتر برگزار شد.
در این دورهمی ۲ ساعته که به همت خانه معماری ملک زادگان برگزار شد، در کنار صحبت در حوزه معماری ایرانی، شرکت کنندگان لحظاتی را غرق در تار نوازی زیبای استاد ساکت شدند. در کنار صحبت های اساتید، شرکت کنندگان به ایجاد شبکه‌سازی نیز پرداختند.